2021-10-21 06:52:02 Find the results of "

gambling

" for you

Online Gambling UK | Best UK Gambling Sites in 2021

Gambling.com Compares the UK's Best Online Gambling Sites and Games. Independent product reviews & exclus ...

Nghĩa của từ Gambling - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. ... http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Gambling

Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'gambling' trong từ điển Lạc ...

gambling. ['gæmbliη ... heavy gambling debts. ... những món nợ cờ bạc nặng nề. hành động mạo hiểm.

Gambling - Wikipedia

A gambling stand in Paris. ... Gambling (also known as betting) is the wagering something of value ("the stakes") on an event with an uncertain outcome with the intent of winning something else of value. Gambling ...

gambling – Wiktionary tiếng Việt

và hiện tại của gamble. ... gambling /ˈɡæm.bliɳ/

GAMBLING | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của gambling trong tiếng Anh. ... Gambling can be an addictive habit. He had to borrow money to pay off his gambling debts.

Gambling Hình ảnh PNG | Vector và các tập tin PSD | Tải về miễn phí ...

Bạn có đang tìm kiếm các hình ảnh Gambling png hoặc vector ? Chọn từ 2400+ Gambling tài nguyên đồ họa và tải xuống dưới dạng PNG, EPS, AI hoặc PSD.

Gambling in Vietnam - Wikipedia

Gambling in Vietnam is illegal and has been for centuries. A late 1940s travelogue notes that merchants kept bowls of dice at their stalls to engage in gambling with their customers when “housewives would ...

GAMBLING - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra từ 'gambling' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

Gambling là gì? Những điều bạn nên biết về gambling

Gambling là hình thức hoạt động kinh doanh casino phổ biến ở nhiều nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam, gambling chưa được chính thức hợp pháp.